ПРОЄКТ № 48


Одержання біоводню з відходів різного походження


Місто: Київ 

Керівник проєкту: Голуб Наталія

Ступінь готовності проєкту:  Мінімально працююча модель


Для одержання водню пропонується поєднання двох процесів – анаеробного зброджування відходів та біоелектрохімічного процессу, де одержання водню відбувається на катоді мікробного паливного елемента (МПЕ). Диоксид карбону, що утворюється в процесі бродіння, утилізується за допомогою мікроводоростей. 

Переваги технології: підвищення виходу біогазу, підвищення вмісту водню в біогазі до 80%, за рахунок МПЕ – більший вихід водню з чистотою 99,9%, незначні енергозатрати, одержання біодобрива та утилізація СО2.
Відеопрезентація проєкту
Презентація проєкту у PDF форматі >>>ЧЛЕНАМ ЖУРІ >>>                                                                          ІНВЕСТОРАМ >>>Свої питання щодо проєкту Ви можете поставити через форму коментарів

Коментарі